Sỏi trắng muối quay 10 mm – 20 mm

Liên hệ

  • Kích cỡ sỏi trắng muối: 10 – 20 mm
  • Đóng bao: 25 kg hoặc 50 kg
  • Liên hệ : 094 212 6243